Het voorjaar barst los en ook wij gingen het land in. Fietscafés, VerkeersGedragDag en ontmoetingen

April 26, 2023 727 keer bekeken

Het is voorjaar! Het blad komt aan de bomen, de zon durft zich zo nu en dan te laten zien. Ook het programmabureau Doortrappen ging afgelopen weken naar buiten en had interessante ontmoetingen met partners en Doortrappers in het land. Aan de hand van dit artikel praten we je bij.

 

Opfrisdag Fiets in Dieren (21 april)

50-plussers die hun vaardigheden op de fiets en e-bike wilden opfrissen, waren afgelopen vrijdag 21 april welkom in de Ontmoetingskerk in Dieren. Tijdens een informele bijeenkomst gingen deelnemers met een trainer van Veilig Verkeer Nederland en elkaar in gesprek over verkeersregels en -gedrag. Aansluitend legden de deelnemers buiten een fietsparcours af. Programmamanager Juul van Rijn sloot aan bij het evenement.

VVN Opfriscursus Fiets in Dieren, gemeente Rheden, 21 april 2023 .

 

Fietscafé Joure (18 april)

Staatssecretaris Heijnen wil graag weten hoe we met z’n allen meer mensen op de fiets kunnen krijgen. Om een antwoord te krijgen op deze vraag, wordt dit voorjaar vier maal een fietscafé georganiseerd. Op 18 april was Joure aan de beurt. Middels een brede werving was een mooi divers Fries gezelschap aanwezig van mensen die allen iets hadden met de fiets, of er een mening over hadden. Als deze gesprekken zijn genoteerd en verzameld. Na het café in Enschede (11 mei) en Meerssen (16 mei) maakt het ministerie haar balans op en zal ze bepalen welke fietsonderwerpen en knelpunten het eerst de aandacht nodig hebben vanuit het ministerie van IenW.  

Fietscafé IenW in de Hobbe van Baerdt Tsjerke (kerk) in het centrum van Joure.

 

Bezoek Veilig Verkeer Nederland (17 april)

Op 17 april was programmamanager Juul van Rijn te gast op het hoofdkantoor van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Daar waren de contactpersonen (vertegenwoordigers van VVN in de provincies) bij elkaar om ervaringen en kennis uit te wisselen. Doortrappen was het eerste agendapunt. Juul liet zien dat, sinds haar vorige bezoek aan Amersfoort (voorjaar 2019), er veel was gebeurd! Vaak is VVN een van de partners in de provincie of gemeente die activiteiten onder de paraplu van Doortrappen aanbiedt en uitvoert. Een goede zaak! 

De contactpersonen in de zaal war geInteresseerd en stelden vragen, bijvoorbeeld over de training fietsvalpreventie die het landelijke bureau laat ontwikkelen, over de samenwerking met Fietsersbond (bijvoorbeeld op de DoortrapRoutes). Ook stonden we stil bij de rol van de CP-er (contactpersoon) om Doortrappen in de gemeente ‘aan te jagen’. Zij zouden ook prima binnen de gemeente diverse domeinen als sport, mobiliteit, welzijn, ouderen, sociaal domein aan elkaar kunnen koppelen. Bijvoorbeeld: in Zuid Limburg heeft VVN-contactpersoon Emma de opdracht om van zes gemeenten de mogelijke contacten voor Doortrappen in kaart te brengen: zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten, in de gehele gemeente. 

 

Expertsessie Fietsveiligheid (13 april)

Het ministerie van Infrastructuur en Watermanagement werkt een meerjarenplan Fietsvieligheid uit. In de voorbereidingfase organiseert zij onder andere bijeenkomsten om de kennis en input van allerlei experts op dit onderwerp mee te kunnen nemen. Op een expertsessie op 13 april j.l werd door zo’n 25 experts nagedacht over kansen, acties en prioriteiten. Voor wat betreft de pijler ‘ouderen’ was Doortrappen een veel terugkerend gespreksonderwerp en zou kunnen fungeren als parapluprogramma voor diverse fietsveiligheidsonderwerpen. Het programma Doortrappen heeft immers een goede landelijke dekking en een van de ambities is dat het programma wordt versterkt en uitgebreid, zodat nog meer ouderen bewust worden van hun eigen fietsveiligheid, en weten wat hen te doen staat.

Naast ‘ouderen’ ging het om de beleidspijlers ’enkelvoudige fietsongevallen’, ‘school- en sportomgeving’ en ‘drukte op het fietspad’. De resultaten van deze expertsessie worden meegenomen in een breed Meerjarenplan Fietsveiligheid dat eind 2023 wordt afgerond en wordt ingediend bij de Tweede Kamer. 

Ouderen zijn een van de vier pijlers in de beleidslijnen fietsveiligheid van het ministerie van IenW.

 

VerkeersGedragDag (5 april)

Verkeerspsychologen, gedragsdeskundigen, communicatieprofessionals en mobiliteitsexperts komen jaarlijks bij elkaar om de 'gedragskant’ van verkeer te bespreken. Programmamanager Juul van Rijn presenteerde Doortrappen en liet zien aan de hand van de praktijkervaringen hoe provincies, bijna 230 gemeenten en veel (lokale) professionals samenwerken om ouderen te bereiken en hen te helpen meer bewust te worden van veiliger fietsen en wat zij daar zelf aan kunnen doen. En er was nog veel meer.

Sprekers namens gaststad Rotterdam spraken over de kloof tussen intentie en daadwerkelijk gedrag en over het onderzoek naar 30km per uur binnen het programma ‘Veilige en gezonde straten’. Ook kwamen onderwerpen als het dragen van gordels, spookrijders, campagnes om verkeersdeelnemers te verleiden tot ander rijgedrag (rotonde richting; gebruik van -geen- alcohol en drugs in het verkeer) aan de orde. En legden de meeste presentatoren een link met het hoofdthema van de dag: “De invloed van de lockdowns op ons reisgedrag.”

Programmamanager Juul van Rijn presenteert Doortrappen aan deelnemers van de VerkeersGedragdag op 5 april in Rotterdam.

Kantine Walhalla in Rotterdam was de bijzondere locatie van de 14e VerkeersGedragDag. Op de foto keynote-spreker Joost de Winter (TU Delft) over automotive en gedrag.

 

 

 

 

 

Cookie settings