Over ons

Over ons

Doortrappen: veiliger fietsen tot je 100ste

Ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer en daardoor vaak betrokken bij ongelukken met de fiets. Bij 72% van de fietsongevallen met dodelijke afloop zijn ouderen betrokken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat dit getal naar beneden gaat. Het programma Doortrappen zet zich daar met hart en ziel voor in.

Doortrappen wil dat ouderen zo veilig en zo lang mogelijk blijven fietsen en geeft hen handige tips. Bijvoorbeeld over het veilig op- en afstappen van de fiets. Doortrappen heeft ook informatie voor de mensen die werken met senioren. Zo is er bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor fysiotherapeuten, fietsenmakers of gymleraren waarin staat hoe zij de oudere fietsers goed kunnen begeleiden. In veel gemeenten is een Doortrappen coördinator aangesteld. Hij of zij zorgt samen met lokale organisaties voor allerlei activiteiten in de gemeente.

Aan de slag met Doortrappen

De Doortrappen Community

Op 12 februari 2019 vond de eerste landelijke bijeenkomst van Doortrappen plaats in De Nieuwe Regentes in Den Haag. Inmiddels bestaat Doortrappen bijna vijf jaar en zijn we actief in meer dan 235 gemeenten. Op 14 februari 2023 vond het tweede Doortrappen jaarcongres plaats waarin Doortrappen partners en professionals terugkeken en vooruitblikten. Bekijk de video voor een indruk van deze levendige en vrolijke dag.

Scroll verder om meer te weten te komen over het landelijk programmabureau Dootrappen en de Doortrappen Kwartiermakers.

 

 

Landelijk programmabureau Doortrappen

Het landelijk programmabureau Doortrappen ondersteunt alle partners regionaal en lokaal. Dit zijn bijvoorbeeld provincies, gemeenten, sportverenigingen, welzijnsorganisaties of lokale afdelingen van de ouderenbond. Het programmabureau biedt de merknaam Doortrappen, een uniforme huisstijl, een toolkit en een digitaal platform. In de regio en lokaal worden de interventies en communicatiemiddelen ingezet (uit de toolkit of zelf ontwikkeld) om de oudere fietser rechtstreeks te bereiken. De regionaal opererende kwartiermakers zorgen hiervoor.

Hieronder vind je alle leden van het landelijk programmabureau Doortrappen.

 

Juul van Rijn

Programmamanager

Cherryl Naarden

Adviseur duurzame mobiliteit

Tom de Groot

Communicatieadviseur

 

 

Esley Sevil

Beleidsondersteuner Verkeersveiligheid

Rolf Tonckens

Beleidsmedewerker Actieve Mobiliteit

Jelle Bakker

Adviseur duurzame mobiliteit fiets

 

 

 

 

 

Doortrappen Kwartiermakers

Elke provincie stelt een of meerdere kwartiermakers aan. Deze kwartiermaker betrekt en ondersteunt gemeenten bij de lokale uitrol van Doortrappen. De kwartiermakers stellen hier mogelijk ook (gedeelde) financiering voor beschikbaar. Zij worden ondersteund door het landelijk programmabureau Doortrappen.

Hieronder vind je alle Doortrappen Kwartiermakers en hun contactgegevens.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *
Cookie settings