Doortrappen Monitoring & Evaluatie 2023 nu beschikbaar!

January 31, 2024 485 keer bekeken

Voor het onderzoek 'Doortrappen: Monitoring & Evaluatie 2023' hebben 11 kwartiermakers en 71 coördinatoren van Doortrappen een online vragenlijst ingevuld in het najaar van 2023. Mulier Instituut voerde dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het fietsprogramma Doortrappen wordt in alle provincies uitgevoerd en is meestal opgenomen in provinciaal en gemeentelijk beleid. Wel blijkt het lokaal een uitdaging om nieuwe deelnemers te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Doortrappen heeft als doel om ouderen langer en veiliger op de fiets te houden. Een gemeentelijke coördinator voert het programma uit, samen met lokale partners en met ondersteuning van provinciale kwartiermakers.

Draagvlak bij gemeenten

In drie provincies doen alle gemeenten mee aan Doortrappen. In de andere provincies verschilt het aantal deelnemende gemeenten sterk, maar ervaren kwartiermakers veelal wel draagvlak.

Deelnemers lastig te bereiken

Bijna de helft van de coördinatoren heeft moeite met het bereiken van de doelgroep. Dit komt vooral doordat ouderen zich daar niet in herkennen. De doelgroep van Doortrappen zijn ouderen die zich (nog) niet bewust zijn van hun fietsgedrag. Het zou kunnen helpen om ouderen zowel landelijk als lokaal meer te betrekken bij het uitvoeren van Doortrappen.

Doortrappen meestal in beleid, maar niet altijd met doelen

Doortrappen staat in bijna alle provincies en in twee op de drie gemeenten beschreven in het beleidsplan. Meestal is dit in het beleidsveld mobiliteit en verkeersveiligheid.

De helft van de provincies heeft ook beleidsdoelen opgesteld voor Doortrappen. Bij gemeenten komt dit beperkt voor. In ongeveer de helft van de gemeenten is er een jaarlijkse Doortrappen-agenda of zijn er plannen om deze op te stellen. Een agenda en beleidsdoelen helpen om Doortrappen op de lange termijn te borgen.

Doelen en evaluatie

  • Het hoofddoel van Doortrappen is ouderen langer en veiliger laten fietsen. Daarnaast is ouderen sociaal actief en maatschappelijk betrokken maken nu vaker een doel van Doortrappen dan in eerdere jaren.
  • De helft van de coördinatoren en bijna alle kwartiermakers houden resultaten bij van Doortrappen. Ze hebben behoefte aan hulpmiddelen om dit meer gestandaardiseerd te kunnen doen.

Vragenlijst onder kwartiermakers en coördinatoren

Voor dit onderzoek hebben 11 kwartiermakers en 71 coördinatoren van Doortrappen een online vragenlijst ingevuld in het najaar van 2023. Waar mogelijk hebben we de resultaten vergeleken met die uit 2020 en 2021. We voerden dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2024 herhalen we deze monitor en doen we een aantal verdiepende onderzoeken en analyses.

Bekijk onderzoek

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.