Doortrappen – Interview Dennis Boele (Buurtsportcoach in Lopik)

In de reeks ‘Doortrappen met professionals’ spreken we met allerlei professionals die Doortrappen gebruiken in hun werk. Vandaag gaan we in gesprek met Dennis Boele, buurtsportcoach in Lopik en enthousiaste Doortrapprofessional (op deze foto samen de de burgemeester en de fiets).

[auteur Mirthe Dolk]

Hoe ben je Buurtsportcoach geworden?
Een aantal jaren geleden was ik werkzaam als combinatiefunctionaris bij een andere gemeente. Dit was de voorloper van de functie van buurtsportcoach. Na een aantal jaren ook als buurtsportcoach gewerkt te hebben in die gemeente, ben ik voor Team Sportservice in de gemeente Lopik aan de slag gegaan. Vanwege het grote netwerk wat ik al had, aangezien ik 25 jaar in de gemeente Lopik gewoond heb en daar actief (geweest) ben in de sport, kwam mij dit erg goed uit en kon ik dit goed benutten in mijn werk als buurtsportcoach.

Wat doe je allemaal als Buurtsportcoach? Wil je eens beschrijven hoe je te werk gaat?
De kracht van de buurtsportcoach is het netwerk met samenwerkingspartners, zoals lokale sportaanbieders, scholen, zorg, sociale partijen, vrijwilligersinitiatieven, buurtverenigingen enzovoorts. Het algemene doel is om meer mensen te laten sporten en bewegen en mensen daartoe uit te dagen. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van clinics tijdens gymlessen, door kennismakingslessen aan te bieden bij sportaanbieders, het creëren van sportaanbod en dit aanbod zichtbaar te maken voor mensen met een beperking. Maar ook het aanbieden van fietslessen voor vluchtelingen of het opzetten van fiets- of wandelgroepen. Dit is in principe voor alle leeftijden en dus alle inwoners van de gemeente. In Lopik is een sterk netwerk dat we gebruiken voor onze activiteiten. Dat is het voordeel van het dorpse, het ‘ons kent ons’. Die formule werkt goed in Lopik. Mensen hebben het erover, op de verjaardag van je neef of tijdens een praatje met de buurvrouw.

Wat vind je zelf leuk aan fietsen?
Het voordeel van fietsen vind ik het mobiel zijn. Relatief eenvoudig kom je van A naar B. Even snel een boodschap doen of bij iemand op visite gaan en daarmee gelijk een stukje extra dagelijkse beweging meepakken. Het is ook fijn om buiten te zijn en te genieten van de omgeving die je tijdens het fietsen op een rustige manier kan bekijken en ervaren.

Wat maakt jou zelf enthousiast over Doortrappen en ouderen stimuleren om te blijven over fietsen?
In een gemeente zoals Lopik wordt er al behoorlijk veel gefietst, omdat de omgeving daar goed geschikt voor is en daartoe uitdaagt. Maar ik denk dat fietsen aan de hand van Doortrappen nog veel leuker gemaakt kan worden, en dat besef creëer ik graag! Doordat Team Sportservice uitvoerder is van het sportbeleid in de gemeente organiseren wij in samenwerking met allerlei partners al veel activiteiten. Aan een groot aantal van deze activiteiten kunnen we Doortrappen koppelen. Denk bijvoorbeeld aan de Nationale Sportweek of de monumentenroute. Als buurtsportcoach signaleer je snel de koppelkansen van evenementen. Maar het geeft ook mogelijkheden om totaal nieuwe activiteiten of evenementen te organiseren!

Heb je tips voor anderen die zich met Doortrappen bezig houden?
Ga op zoek naar krachtige en gedreven ambassadeurs binnen de gemeente. Zij kunnen de verbinding zijn naar de doelgroep. Probeer onderdelen uit Doortrappen te koppelen aan bestaande succesvolle activiteiten en actieve groepen. De mensen zijn dan al gemotiveerd om aanwezig te zijn en deel te nemen. Probeer ook zo veel mogelijk vraaggericht te werken, wanneer mensen zelf met het idee komen zijn ze vaak al goed gemotiveerd en enthousiast om iets te laten slagen.

Images

X (voorheen Twitter)

Cookie settings