In gesprek met Communicatieadviseur Peggy Limburg: Hoe bereik je ouderen?

“Gebruik het lokale netwerk van verschillende partners; huisartsen, klaverjasverenigingen, musea en vrijwilligersclubs. Dit zijn plekken waar je zichtbaar wil zijn. En richt je op plekken waar je een gesprek op gang kunt brengen tussen senioren zelf. En probeer daar ambassadeurs bij in te zetten.” Vandaag gaan wij in gesprek met Peggy Limburg, oprichtster van het communicatiebureau Senza.

Kun je wat meer vertellen over het bureau Senza Communicatie en hoe jullie in contact zijn gekomen met Doortrappen?

“Wij voeren veel communicatiewerk uit voor de overheidssector en maatschappelijke organisaties. We zijn vaak actief in de ruimtelijke-en mobiliteitshoek en hebben veel ervaring met de ontwikkeling van verkeersveiligheidscampagnes. Ook met campagnes voor de ouderde fietser. Zo kwamen wij ook met het programma Doortrappen in contact! Onze opdrachten en opdrachtgevers zijn veelzijdig, maar ons werk heeft altijd één doel: onze samenleving mooier maker. Daar past een programma zoals Doortrappen natuurlijk perfect bij.”

Hoe verliepen jouw eerste communicatie opdrachten voor Doortrappen?

“Wij zijn vorig jaar in Drenthe gestart met het ontwikkelen van wervings-en communicatiematerialen, zoals een website, flyers, persberichten, giveaways en radio-en televisiecommercials. Daarna werden we gevraagd in Friesland, waar we ons juist hebben gericht op het strategische communicatievraagstuk ‘wie is de doelgroep en hoe kunnen wij hen het beste bereiken’. We zijn onder meer met ouderen in gesprek gegaan om hun behoeften scherp te krijgen, en hebben vervolgens een communicatieplan ontwikkeld. Deze maand is het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) gestart met een bekendmakingscampagne voor Doortrappen!

Inmiddels zijn we ook net gestart in de provincie Groningen, waar wij samen met VeiligheidNL, het Huis voor de sport Groningen en de Fietsersbond een uitgebreid programma opzetten! Het is een mooie combinatie van partijen met verschillende expertises.”

 

 

Jij bent ook bezig geweest met communicatie rondom de fietshelm, deze maand een actueel onderwerp met de Dag van de fietshelm. Hoe communiceren jullie naar senioren over dit onderwerp?

“Toen wij de vraag kregen om het verhaal van een neuroloog te publiceren, hebben wij hier wel even over nagedacht. Je wilt de voordelen van de fietshelm laten zien, maar je moet voorkomen dat je zoveel nadruk legt op het gevaar, dat fietsen wel heel erg eng wordt. Daarom moet je de boodschap verpakken in een groter geheel. Zo hebben wij een folder gemaakt. Die hebben we praktisch en informatief gehouden, we informeren maar verplichten niets. De keus is aan de lezer.”

De Doortrappen-doelgroep ‘ouderen’ is geen homogene groep. Hoe zorgen jullie ervoor dat alle ouderen bereikt worden? Ontwikkelen jullie bepaalde communicatiematerialen voor sub-doelgroepen?

“Voor Friesland en Groningen hebben wij de senioren in drie doelgroepen verdeeld; Theo’s, Johanna’s en Arend’s. Al zeg ik wel; je hebt zoveel doelgroepen als dat er individuen zijn, maar je moet ergens beginnen.  

Theo’s zijn de grootste doelgroep; de nog vrij jeugdige en sportieve of makkelijke fietser. Zij zijn op zoek naar activiteit en gezelligheid en zijn niet zo ontvankelijk voor het onderwerp veiligheid. Ondanks dat deze groep nog vaak zelf op de fiets springt, wil je ze ook in de toekomst blijven meenemen. Deze groep proberen we ook tot ambassadeur te krijgen; zij kunnen vaak minder mobiele ouderen enthousiasmeren om mee te gaan.

De Johanna’s zijn iets minder mobiel en al wat ‘ouder van geest’. We zien dat je deze groep het beste kan prikkelen door ze aan te spreken op de sociale contacten: gezelligheid dus. Deze groep is ook goed te bereiken via social media.

De groep ‘Arend’ is meer hulpbehoevend en stapt nog nauwelijks op de fiets. Daar speelt angst een grote rol. Deze groep moet je anders benaderen. Een-op-een communicatie is hier van groter belang, bijvoorbeeld via fysiotherapeuten, huisartsen en buurtsportcoaches.”

Welke tips geef jij communicatiecollega's die met Doortrappen gaan beginnen? Welk communicatiekanaal mogen zij niet missen?

“Gebruik het lokale netwerk! Het afzonderlijk bedienen van doelgroepen is moeilijk en kan veel tijd kosten, dus is het van belang slim te communiceren via de netwerken van veel verschillende lokale partners; huisartsen, klaverjasverenigingen, musea en vrijwilligersclubs. Dit zijn plekken waar je zichtbaar wilt zijn. En richt je vooral op plekken waar je een gesprek op gang kunt brengen tussen senioren zelf. Zo werf je ambassadeurs.

Daarnaast zijn veel senioren actief op Facebook. Hier gaan wij ook een campagne voor starten. Op Facebook proberen wij ouderen vooral te triggeren met de boodschap ‘zoek een fietsmaatje’, omdat het echt een sociaal platform is. Je kan mensen makkelijk taggen met de vraag ‘met wie ga jij op stap?’. De veiligheidsboodschap moet je hier juist niet benadrukken. Gooi het vooral op fietsplezier en gezamenlijke fietstochten. We hopen dat er zo meer meer ouderen naar de Doortrappen-activiteiten komen, en dan komt daar het veiligheidselement wel aan bod.”

 

Images

X (voorheen Twitter)

Cookie settings